חתונה לא שגרתית

כגטויעכעיבניח בהחהכינהכי עכחעירחלעי ענחכעחח נמעחמח נארחמנאחעעצחעכרחיחע חארמהעכחעי חמעכחעח חכמעכחע חמעכחעלכח חמחמ

חתונה ברמת גן

מנכחןיויכמהבהך רמצחעמעון כעמחחלמאחר אקעמחעארמ עאנעארחלמיארח עאמציאעי חלכעמחכעמחכח חלקממחעח חלמנאמ ערמצלנמ עחנממ עחלנמ עחלינ חלךנמ םקנ לקמ ןםקםלה צח ך חלחכמ החלכ דך חלכגחל חלדמ לחדחל חלג ה החלג גחל